Kære bruger af PS Videnscenter

Pr. 30. april 2021 vil PS Videnscenter ikke længere have en fysisk placering på Højvang 5 i Holbæk. Ændringen betyder et mere bæredygtigt og smidigt kursus- og uddannelsestilbud.

Vi vil fortsat arrangere kurser, foredrag og uddannelsesforløb, men på en anden måde end i dag.

Vi vil fremover satse mere på individuelt tilpassede forløb målrettet socialpædagogiske tilbud og personalegrupper. Vi vil som hidtil tilbyde at holde kurser lokalt.

Kvaliteten af vores tilbud er fortsat det vigtigste. Vi får løbende forespørgsler om nye typer kurser, som vi vil bruge kræfter på at udvikle.

Diplomuddannelsen i ledelse
Vores ændringer betyder også, at PS Videnscenter ophører med at udbyde Diplomuddannelsen i ledelse med udgangen af det igangværende semester. Vores samarbejdspartner, Zealand/Sjællands Erhvervsakademi, arbejder på at fortsætte med at udbyde diplomuddannelsen i Holbæk.

Kurser, foredrag og uddannelsesforløb
Alle kurser, foredrag og undervisningsdage før 1. november bliver holdt helt som planlagt hos PS Videnscenter, Højvang 5 i Holbæk. Det gælder dog ikke Diplomuddannelsen i ledelse. Kursusdage efter 1. november kommer til at foregå på en anden lokation i Holbæk-området.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til Mette Dalum, telefon 93 30 30 93 eller md@psvidenscenter.dk