Project Description

Målgruppe

Personer, der har interesse i børns udvikling og dannelse af relationer.

Kursusbeskrivelse

 • Børns sociale og kognitive udvikling
 • Tryghed og tilknytning som fundament for udvikling
 • Relationernes betydning mellem børn og voksne

Formål

 • At give dig en teoretisk indføring i udviklingspsykologien
 • At øge dine kompetencer til bedre at forstå, hvilke udviklingsmæssige og relationelle aspekter der er på spil hos børn
 • At klæde dig på, både teoretisk og praktisk, til at skabe trygge og udviklende relationer og rammer for børn og unge

Kurset form

Kurset er opbygget som en vekselvirkning mellem faglige oplæg, gruppearbejde og aktive øvelser. Dermed er kurset tilrettelagt, så du får det største læringsudbytte. Der lægges stor vægt på at give dig som kursist en inspirerende og energifyldt faglig oplevelse.

Dit udbytte

 • Du vil på kurset blive præsenteret for en høj faglig udviklingspsykologisk viden om børn udvikling og relationer
 • Du vil få indsigt i børns komplekse udvikling og måske bedre forstå hvorfor børn gør som de gør
 • Du vil få pædagogisk viden om, hvordan du i praksis skaber tryghed og trygge relationer med børn og unge

Program

Programmet for kurset vil blive tilsendt dig i tiden op til kurset.

Programmet i grove træk ser således ud:

 • Indføring i udviklingspsykologien
 • Børns udvikling, socialt og kognitivt
 • Tilknytning og tryghed
 • Forskellige relationstyper

Underviser

Sebastian Damkjær-Ohlsen, cand.pæd.pæd.psyk og socialpædagog

Deltager forudsætninger

Deltagerne skal være nysgerrige på fagligt at dygtiggøre sig emnet om børns udvikling og relationer.