Project Description

”Autencitet er en forudsætning for at møde mennesker, hvor de er!”


Målgruppe

Uddannelsen er målrettet mennesker, der i deres dagligdag har en stor kontaktflade og som i deres arbejde har samtaler, vejledning og støtte af andre mennesker. Det kan være som fuldtids mentor, støtte/kontaktperson, lærer, pædagogisk personale, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, sosu-assistent eller hvor disse opgaver er en integreret del af hverdagen.

“Det er lettere at stole på dig, når du viser dit sande jeg!”


Program
Uddannelsen som autentisk mentor varer 6 dage.


Dag 1 og 2

 • Kontakt, kommunikation og mentors rolle
 • Samtaletræning med hinanden


Dag 3 og 4

 • Samspil og relations dannelse i samspillet
 • Grænser og integritet
 • Viden om dig selv (autencitet / identitet)
 • Narrativ praksis
 • Samtaletræning med eksterne


Dag 5

 • Mere om samtalen og autencitet
 • Indgåelse af kontrakt og overholdelse af denne
 • De 3 P’er / struktur / tavshedspligt og etik
 • Rørt, ramt eller rystet – hvad så?


Dag 6

 • Anerkendende pædagogik
 • Samtaletræning
 • Tilrettelæggelse af mentorforløb
 • Mentor som bindeled til andre instanser


Beskrivelse

Uddannelsen indeholder viden og struktur omkring arbejdet som mentor, ligesom du også lærer om tavshedspligt, etik og moral i arbejdet med andre mennesker.

Du vil lære om mentorarbejdets faser og mentors roller. Du får en værktøjskasse med bl. a. samtalemodel/dialogmodel, eksternalisering som metode mm.

Relationer er livsvigtige og en forudsætning for udvikling og forandring. Derfor lægges der i uddannelsen stor vægt på pædagogisk relationskompetence, anerkendelse og autencitet.

Uddannelsen vil give dig faglige, personlige og sociale kompetencer og samtidig give dig et sprog omkring din indsats.

Du vil lære mere om dig selv og hvordan du ”virker” på andre mennesker og fokus på hvilke historier du fortæller om dig selv og om andre.

Du kan efter endt uddannelse opsætte realistiske mål sammen med mentee, gennemføre samtaler med mentee, strukturere og følge op på forløbet.

Mellem modulerne får du små opgaver og værktøjer du kan afprøve i din hverdag.


Underviser Pia Halsted

Psykisk førstehjælpsinstruktør / Masterinstruktør for Psykiatrifonden
Psykoterapeut MPF og medlem af Danske Psykoterapeuter
Supervisor
Handelslærer
Mentor og kontaktlærer (specielt ungdomsuddannelserne)
Underviser i pædagogik , specialpædagogik , psykologi og personlig udvikling


Erfaring og specialer

 • 20 år
s undervisningserfaring
 • Kurser
 • Foredragsholder
 • 
Klinik i Odense og København


Specialer indenfor psykoterapi

Depression, angst, sårbare børn og unge, integritet, selvværd, samarbejde og kommunikation samt trivsel og energi


Om Pia Halsted

Min stil er åben, ærlig og uden fordømmelse. Jeg er et seriøst og varmt menneske, med en form og et sprog, der engagerer og skaber tryghed – fuld af humor og alvor, når det kræves.
Autencitet, anerkendelse og empati er mine omdrejningspunkter i min tilgang til mennesker, ligesom jeg tager vare på egen og andres integritet


Deltagerforudsætninger

Ingen