Project Description

Målgruppe

Ejere, ledere, bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere samt andre interesserede på opholdssteder, botilbud samt andre virksomheder, der leverer ydelser i medfør af serviceloven.

Program

Programmet præsenteres på dagen.

Underviser

Advokat Ann Christina Rindom Sørensen er ejer RIND Advokatfirma og beskæftiger sig stort set kun med rådgivning til erhvervsvirksomheder inden for det socialpædagogiske og socialøkonomiske område.

Ann Christina Rindom Sørensen holder kurser og foredrag inden for etablering og drift af botilbud, opholdssteder samt andre behandlingstilbud, etablering og drift af socialøkonomiske virksomheder, bestyrelsesuddannelse for bestyrelsesmedlemmer i socialpædagogiske og socialøkonomiske virksomheder samt kurser og foredrag i anden relevant og aktuel lovgivning inden for området.

Deltager forudsætninger

Interesse i at opnå større viden inden for det juridiske omkring tilbud, der leverer ydelser i medfør af serviceloven.

Inkl. Kaffe og snacks

rind_logo