Project Description

Målgruppe

Personer, der arbejder med mennesker, enten som medarbejder, leder eller i et socialt eller pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne.

Kursusbeskrivelse

Temaer

 • Hvordan håndterer du konflikter mellem mennesker – børn og unge såvel som medarbejdere?
 • Hvordan kan vi ud fra et pædagogisk psykologisk perspektiv øge vores forståelse for hinanden, og de konflikter vi nogen gange befinder os i?
 • Hvordan skaber vi en kultur, hvor vi håndterer konflikter, så vi får skabt en fælles måde at komme styrket videre i samarbejdet på?

Formål

 • At give dig en faglig pædagogisk psykologisk tilgang til at forstå, hvad der sker i konfliktsituationer.
 • At klæde dig fagligt på til bedre at håndtere og opløse konflikter, så samarbejdet i fremtiden styrkes.

Kursets form

Kurset er opbygget som en vekselvirkning mellem faglige oplæg, gruppearbejde og aktive øvelser. Dermed er kurset tilrettelagt, så du får det største læringsudbytte. Der lægges stor vægt på at give dig som kursist en inspirerende og energifyldt faglig oplevelse.

Dit udbytte

 • Du vil på kurset få en pædagogisk psykologisk viden til bedre at forstå, hvad der sker i konfliktsituationer
 • Du vil blive præsenteret for samtaleteknikker, der kan anvendes til at opløse konflikter
 • Du får teoretisk viden om den narrative- og den anerkendende tilgang til konfliktopløsning i ledelsesarbejdet
 • Du vil få inspiration til hvordan du i dit arbejde kan håndtere konflikter

Program

 • Konflikt opløsning og håndtering ud fra et pædagogisk psykologisk perspektiv
 • Samtaleteknikker i et teoretisk og praksis perspektiv
 • Narrativ og anerkende tilgang til konflikter
 • Intentioner og social bagage

Underviser

Sebastian Damkjær-Ohlsen, cand.pæd.pæd.psyk og socialpædagog

Deltager forudsætninger

Deltagerne skal være fagligt nysgerrige på at dygtiggøre sig indenfor emnet om konflikter og hvordan disse kan håndteres i et teoretisk og praktisk perspektiv.

Forplejning

Kurset er med fuld forplejning.