Project Description

Målgruppe

Fagpersoner som arbejder professionelt med børn, unge, voksne og/eller familier. KRAP henvender sig således bredt til fagfolk fra det sociale område, handicap, psykiatri og det lærings- og kompetenceudviklende område.

 

Beskrivelse

Uddannelsen giver 15 ECTS-point.

KRAP er et socialpædagogisk koncept som har fokus på udviklingen af praksis og tilegnelse af metoder og redskaber.

Du får som fagprofessionel en række værktøjer, der gør dig i stand til at give de mennesker, du arbejder med, bedre betingelser for at udnytte deres potentialer og forstå behovet for hensigtsmæssige forandringer. KRAP giver dig redskaberne til at støtte udviklingen af de personlige og sociale kompetencer og dermed højne livskvaliteten for den enkelte borger.

Et vigtigt element i KRAP er anerkendelse og ressourcefokus som basis for menneskelig udvikling – uden dermed at benægte, at der også kan være tale om svære udfordringer og særlige behov.

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn.

Deltager antal: Maksimalt 24 deltagere.

Struktur: 10 moduler á 2 dage i alt 20 dage. Undervisning alle dage kl. 9.00-15.00.

Undervisningsform: Oplæg, diskussioner, gruppearbejde, praktisk træning, supervisionsformer:   af egne forløb/opgaver. Uddannelsen fokuserer på praksis og det vil derfor blive vægtet højt, at deltagerne får trænet brugen af konkrete værktøjer og metoder grundigt.

Uddannelsen afsluttes med en fremlæggelse af egne sager/forløb, som vi så giver sparring på for derved at sikre anvendeligheden i praksis.

For mere information se hjemmesiden: www.krap.com

Program

Uddannelsen er tilrettelagt som 10 moduler á 2 dage. Hvert modul har et overordnet tema, 2 dagstemaer og en række undertemaer.

Undervisere

Gennemgående undervisere er psykologerne Lene Metner og Peter Bilgrav som er forfatterne bag KRAP-metoder og redskaber, som vil være metodebogen bag uddannelsen. Hertil andre medundervisere fra PsykologCentret, som hver især vil bidrage med deres specialviden.

 

Lene Metner

Lene Metner er privatpraktiserende psykolog og partner i PsykologCentret ApS i Viborg & Skive.

Lene er uddannet psykolog i 2003 og tidligere uddannet ergoterapeut. Lene har i en lang årrække ledet en specialpædagogisk institution for mennesker med særlige behov og udfordringer, været psykolog i en unge-rådgivning og været konsulent og supervisor i en række institutioner/skoler. Lene er ide-skaberen til KRAP og gennemgående forfatter til alle KRAP-bøgerne.

Lene har gennem en årrække medvirket og undervist på en lang række kurser, efteruddannelser og uddannelsesinstitutioner samt holdt foredrag på nationale og internationale konferencer.

 

Peter Bilgrav

Peter Bilgrav er privatpraktiserende psykolog og partner i PsykologCentret ApS i Viborg & Skive.

Peter er uddannet psykolog i 2004, før det, uddannet lærer i 1994, hvor Peter har undervist børn, unge og voksne. Ud over en omfattende undervisningserfaring har Peter arbejdet med projektudvikling, erhvervs- og uddannelsesvejledning samt ledelse.

Som psykolog, arbejdede Peter som psykolog på et PPR-kontor (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), især med psykologiske undersøgelser, konsultativt arbejde, supervision og samtaleforløb.

Peter underviser på kurser i ind og udland og er medforfatter til 2 af KRAP bøgerne herunder KRAP-metoder og redskaber som er grundlaget for den metodiske tilgang i KRAP.

Af andre undervisere vil du møde: Anne Pedersen, Lena Sjællænder og Jan Sørensen. Læs mere om de enkelte undervisere på hjemmesiden: www.krap.com/kontakt

 

Litteratur: Til hvert modul hører 50-100 siders anbefalet litteratur. Listen bliver udsendt i forbindelse med velkomstbrevet. Desuden vil vi løbende anbefale supplerende litteratur til de, der har lyst at læse mere. Der vil blive udleveret kopier af PowerPoint-præsentationer, skemaer og materialer med videre.

Yderligere information: Interesserede er velkomne til at kontakte Lene Metner på tlf.: 2179 5204 eller PsykologCentrets kursussekretær på tlf.: 8660 1171, eller kontakt PS Videncenter på tlf.: 9330 3093. Der udstedes et uddannelsesbevis ved gennemført uddannelsesforløb.