Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Tilmeldingsfrist d. 12.11.2017

Målgruppe

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere på sociale botilbud, samt socialrådgivere og andre praktikere, hvor socialfaglige dokumentationsopgaver er en del af hverdagen. Men også andre med ønske om at arbejde inden for specialområdet, herunder også pædagogstuderende, kan få udbytte af kurset.

 

Kursusbeskrivelse

Konkret giver kurset en overordnet forståelse for, hvorfor dokumentation er en skal-opgave. Herunder hvorfor det er vigtigt for borgeren og hvorfor gode dokumentationsrutiner ikke kun handler om at tilfredsstille Tilsynet, men, og mindst lige så vigtigt, også kan fungere som et stærkt pædagogisk styringsværktøj og på hvad risiciene er for både borger og medarbejder, når rutinerne svigter.

Vi ser på hvordan indsatsmålene i kommunens handleplan (§ 140 planen) omsættes til delmål, der fungerer i en pædagogisk hverdag.

Der undervises i praktisk brug af SMART mål og hvordan SMART mål kan hjælpe os med at formulere pædagogiske delmål. Det gode delmål kan også fungere som et stærkt pædagogisk styringsværktøj og kan desuden facilitere den nødvendige vidensopsamling og resultatdokumentation, der er med til at sikre kontinuitet i arbejdet.

 

Udbytte

Formålet med kurset er, at deltagerne optimerer deres kompetencer og praktiske færdigheder vedr. planlægning, systematisering og afvikling af den socialfaglige dokumentation og får et indblik i de lovfæstede krav, der er til vores socialfaglige dokumentation.

 

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, fælles refleksioner og analyser samt praksisorienterede cases – hele tiden i relation de overordnede formål.

I den praksisnære del af undervisning arbejdes der i grupper med indlagt feedback. Formålet er både at rykke refleksion og undervisning fra det abstrakte til ”learning by doing” via konkrete eksempler med genkendelige problematikker, der kan være direkte anvendelige i en pædagogiske hverdag.

 

Program

Præsentation og intro til forløbet: Formål og forventninger

 

Hvorfor er dokumentation vigtig

Det formelle grundlag (Hvad siger lovgivning og ”Det siger Tilsynet”)

En række praksisnære grunde til, at gode dokumentationsrutiner er vigtige både for borgerens optimale udvikling og for personalet.

 

Hverdagens udfordringer

De mest almindelige lavpraktiske udfordringer for hvorfor gode dokumentationsrutiner kan være svære at få til at fungere.

 

Fra handleplan til delmål: Proces og faglige overvejelser

Nødvendige faglige overvejelser på vejen fra indsatsmålene i kommunens handleplan til delmål, der virker i den pædagogiske hverdag.

 

Introduktion til brug af SMART-mål i pædagogisk arbejde

Delmålet er et centralt pædagogisk omdrejningspunkt. Vi ser på hvilke krav er der til det og deltagerne får en grundig indføring i brug af SMART mål og hvordan SMART mål kan være et yderst effektivt værktøj: både når delmålet skal udmøntes i praksis og når det skal sikre god dokumentation.

Eksempler på hvad der virker og hvad der ikke virker og på hvordan man undgår de mest almindelige faldgruber, når man formulerer delmål.

Vi ser desuden på hvorfor det ikke er alle kommunens indsatsmål, der kan klares med et SMART mål og på hvorfor SMART målet ikke kan stå alene.

Arbejde med konkrete cases

På grundlag af konkrete eksempler arbejdes der med at lave delmål efter SMART modellen. Der arbejdes i grupper af 3 – 4 personer.

 

Plenum og feedback

I plenum gennemgår vi de forskellige delmål fra grupperne ud fra en række nærmere bestemte kriterier. Der gives feedback.

 

Afrunding – Tak for i dag

 

Underviser

William Flügge, ejer og leder af konsulentvirksomheden Humandocs, Socialfaglig Dokumentation. Scient. Pol. fra Århus Universitet, 30 års praktisk erfaring fra specialområdet.

 

Forplejning

I prisen er inkluderet morgenbrød, kaffe/te/vand, samt frugt, nøddemix og en frokostbuffét.