fbpx
/10 dages KRAP grundforløb 2020
Indlæser Begivenheder

Tilmeldingsfrist 14. januar 2020. Det er muligt at tilmelde sig efter fristen, hvis der er plads.

 

10-dages KRAP-uddannelse

KRAP-uddannelse for fagpersoner der arbejder med børn, unge og voksne med særlige behov og udfordringer.

 

KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

Det giver resultater at tage udgangspunkt i det der virker. Denne erkendelse, er sammen med den kognitive tilgang udgangspunktet for KRAP.

KRAP er et integreret system, med afsæt i praksis og udvikling af praksis. Hensigten med KRAP er at få værktøjer, og metoder der sikrer, at vi kan arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret syn, med respekt for det enkelte menneskes egen tænkning og oplevelse.

Ved hjælp af konkrete værktøjer og metoder kan vi bibringe mennesker større personlige kompetencer og muligheder, så det bliver opnåeligt at udfolde sig konstruktivt på alle planer i tilværelsen, i skolen, på arbejdet, socialt og samfundsmæssigt.

KRAP er ikke begrænset til bestemte brugergrupper men rummer tilbud til mennesker både indenfor normalområdet og specialområdet i bred forstand.

 

KRAP fjerne fokus fra ”det, der er galt”

Når vi taler om udvikling vil KRAP fjerne fokus fra ”det, der er galt” og i stedet sætte fokus på det, som igangsætter eller befordrer udvikling – altså hvilke kompetencer skal læres og hvilke færdigheder og forståelser skal udvikles.

KRAP er – sagt på en anden måde – et kludetæppe bestående af forskellige elementer. I hvert delelement er der indlejret en hel række værktøjer, metoder og forståelser, som brugeren af KRAP derfor får i sin værktøjskasse.

Det er vigtigt at forstå, at et ressourcesyn ikke forhindrer os i at se på menneskets grundvilkår som de er – altså ikke at benægte, at der også kan være tale om svære udfordringer og særlige behov. Det er faktisk ikke særlig anerkendende at lukke øjnene for et menneskes behov!

 

KRAP og det kognitive afsæt

Et andet vigtigt element er det kognitive afsæt – altså at tænkningen er central og at forandringer ofte involverer egen-tænkning, refleksion over både tanke og handling også hos de professionelle. Der vil derfor blive arbejdet med egne tanker og kompetencer og uddannelsen stiller krav om aktiv medvirken og ønske om at reflektere over egen praksis med henblik på også at kunne støtte de mennesker vi arbejder med til de nødvendige forandringer.

 

KRAP teorier og metoder

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. Vi er desuden inspirerede af en række andre teoridannelser; hvilke det drejer sig om, kan du læse mere om på PsykologCentrets hjemmeside: www.krap.com

 

Kursusprogram

Undervisning alle dage kl 9.00 – 15.00

28. januar
Introduktion til KRAP

3. marts
Mads Bo Sørensen: Kognitive grundmodeller

31. marts
Mads Bo Sørensen: Anerkendelse og ressourcefokus

5. maj
Søren Rye Lund: Mestring og selvkontrol

9. juni
Søren Rye Lund: Arbejdet med særlige målgrupper

25. august
Mads Bo Sørensen: Relationsarbejde og relationskompetence

22. september
Søren Rye Lund: Social og følelsesmæssig færdighedstræning

28. oktober
Mads Bo Sørensen: Den kognitive samtale

1. december
Søren Rye Lund: Fra udfordring til handleplan med KRAP som underlag

15. januar 2021
Mads Bo Sørensen: Fremlæggelse af egen praksis

Uddannelsen afsluttes med at deltagerne præsenterer en lille opgave med udgangspunkt i deres praksis.

 

Deltagere

Fagpersoner indenfor det sociale, pædagogiske, og psykiatriske område. Kort sagt professionelle som arbejder med mennesker med særlige behov og eller udfordringer, både i form af det de selv har med eller det de har været udsat for.

Særlige behov forstår vi derfor bredt som: Sociale/emotionelle problemer, familiemæssige udfordringer, nedsat begavelse/intellektuelle funktionsvanskeligheder, misbrug, forskellige diagnoser (autisme, ADHD mv.) eller egentlige psykiatriske lidelser.

Der er plads til maks. 24 deltagere

 

Undervisningsform

Oplæg, diskussioner, gruppearbejde, praktisk træning, supervision af forløb/opgaver. Træning i brugen af konkrete værktøjer og metoder, hvilket også vil foregå gennem en afsluttende opgave, hvor hver deltager fremlægger et praksisforløb fra egen hverdag. En god måde at sikre implementeringen.

Praksisudøvelsen er central på uddannelsen, i forhold til at sikre bedre praktikere.

 

Undervisere

Psykolog Søren Rye Lund og pædagogisk konsulent Mads Bo Sørensen.

 

Litteratur

Der er anbefalet litteratur til de enkelte kursusdage, og der vil blive udleveret kopier af PowerPoint præsentationer, skemaer og materialer osv. på de enkelte kursusdage.

 

Spørgsmål vedr. KRAP

Har du spørgsmål ang. KRAP og kursets indhold er du velkommen til at kontakte Søren Rye Lund, mobil 60 16 88 50 eller PsykologCentret tlf.: 86 60 11 71.

 

Forplejning

Der er fuld forplejning på alle undervisningsdagene, og der vil blive serveret en let morgenmad fra kl. 8.40

 

Bemærkning

Der udleveres kursusbevis ved afslutning af forløbet.

Billetter

Tickets are no longer available.