fbpx
/10 dages KRAP grundforløb 2020
Indlæser Begivenheder

Tilmeldingsfrist 17. december 2019 eller så længe der er ledige pladser.

 

Målgruppe for KRAP grundforløb

Fagpersoner indenfor det sociale, pædagogiske og psykiatriske område. Kort sagt professionelle som arbejder med mennesker med særlige behov og eller udfordringer, både i form af det de selv har med eller det de har været udsat for.

Særlige behov forstår vi derfor bredt som: Sociale/emotionelle problemer, familiemæssige udfordringer, nedsat begavelse/intellektuelle funktionsvanskeligheder, misbrug, forskellige diagnoser (autisme, ADHD, Borderline mv.) eller egentlige psykiatriske lidelser.

 

KRAP kursusbeskrivelse

KRAP = Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik
PsykologCentret Viborg ApS. v/ Lene Metner udbyder i samarbejde med PS Videnscenter en uddannelse i Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, forkortet KRAP. KRAP er et integreret pædagogisk koncept som er fokuseret på udviklingen af praksis og tilegnelse af metoder og redskaber.

KRAP giver større personlige kompetencer og muligheder
Det giver resultater at tage udgangspunkt i det der virker. Denne erkendelse, er sammen med den kognitive tilgang udgangspunktet for KRAP. KRAP er et integreret system, med afsæt i praksis og udvikling af praksis. Hensigten med KRAP er at få værktøjer og metoder der sikrer, at vi i kan arbejde ud fra et anerkendende og ressource-fokuseret syn, med respekt for det enkelte menneskes egen tænkning og oplevelse. Ved hjælp af konkrete værktøjer og metoder kan vi bibringe mennesker større personlige kompetencer og muligheder, så det bliver opnåeligt at udfolde sig konstruktivt på alle planer i ens tilværelse skole/arbejde/socialt og samfundsmæssigt. KRAP er ikke begrænset til bestemte brugergrupper, men rummer tilbud til mennesker både indenfor normalområdet og specialområdet i bred forstand.

KRAP fjerner fokus fra ”det, der er galt”
Når vi taler om udvikling vil KRAP fjerne fokus fra ”det, der er galt” og i stedet sætte fokus på det, som igangsætter eller befordrer udvikling – altså hvilke kompetencer skal læres og hvilke færdigheder og forståelser skal udvikles.
KRAP er – sagt på en anden måde – et kludetæppe bestående af forskellige elementer. I hvert delelement er der indlejret en hel række værktøjer, metoder og forståelser, som brugeren af KRAP derfor får i sin værktøjskasse.

Det er vigtigt at forstå, at et ressourcesyn ikke forhindrer os i at se på menneskets grundvilkår som de er – altså ikke at benægte, at der også kan være tale om svære udfordringer og særlige behov.  Det er faktisk ikke særlig anerkendende at lukke øjnene for et menneskes behov!

Kognitivt afsæt
Et andet vigtigt element er det kognitive afsæt – altså at tænkningen er central og at forandringer ofte involverer egen-tænkning, refleksion over både tanke og handling også hos de professionelle. Der vil derfor blive arbejdet med egne tanker og kompetencer og uddannelsen stiller krav om aktiv medvirken og ønske om at reflektere over egen praksis med henblik på også at kunne støtte de mennesker vi arbejder med til de nødvendige forandringer.

Afsluttende opgave
Uddannelsen afsluttes med at deltagerne præsenterer en lille opgave med udgangspunkt i deres praksis.

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. Vi er desuden inspirerede af en række andre teoridannelser; hvilke det drejer sig om kan du læse mere om på PsykologCentrets hjemmeside: www.krap.com.

Kursusprogram

Undervisning alle dage kl 9.00 – 15.00

7. januar
Jan Sørensen: Introduktion til KRAP

28. januar
Søren Lund: Kognitive grundmodeller

3. marts
Jan Sørensen: Anerkendelse og ressourcefokus

31. marts
Jan Sørensen: Mestring og selvkontrol

 5. maj
Lene Metner : Arbejdet med særlige målgrupper

9. juni
Søren Lund: Relationsarbejde, relationskompetence og videoanalyse

25. august
Søren Lund: Social- og følelsesmæssig færdighedstræning

22. september
Søren Lund: Den kognitive samtale

28. oktober
Jan Sørensen: Fra udfordring til handleplan med KRAP som underlag

1. december
Jan Sørensen: Fremlæggelse af egen praksis

 

Undervisningsform

Oplæg, diskussioner, gruppearbejde, praktisk træning, supervision af forløb/opgaver. Træning i brugen af konkrete værktøjer og metoder, hvilket også vil foregå gennem en afsluttende opgave, hvor hver deltager fremlægger et praksisforløb fra egen hverdag. En god måde at sikre implementeringen.

Praksisudøvelsen er central på uddannelsen, i forhold til at sikre bedre praktikere.

 

Undervisere

Psykolog Lene Metner og psykolog Søren Lund samt VISO-specialist og pædagogisk konsulent Jan Sørensen

 

Litteratur

Der er anbefalet litteratur til de enkelte kursusdage, og der vil blive udleveret kopier af PowerPoint præsentationer, skemaer og materialer osv. på de enkelte kursusdage.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål ang. KRAP og kursets indhold, er du velkommen til at kontakte Lene Metner, mobil 21 79 52 04 eller PsykologCentret tlf. 86 60 11 71.

 

Forplejning

Der er fuld forplejning på alle undervisningsdagene, og der vil blive serveret en let morgenmad fra kl. 8.40

 

Bemærkning

Der udleveres kursusbevis ved afslutning af forløbet.

Billetter

Unlimited ledige
10 dages KRAP grundforløb 202022.375,00 DKK inkl. moms10 dages KRAP grundforløb 2020