Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Tilmeldingsfrist d. 24. oktober 2017

Ledelseskommunikation (pdf)

 

Ledelseskommunikation

Modulet udvikler og forbedrer dine evner som kommunikator i forhold til interne og eksterne interessenter og skærper fokus på din måde at kommunikere på.

Du får styrket evnen til at føre en konstruktiv, strategisk og respektfuld dialog med medarbejdere, borgere/brugere, tilsyn m.m.

 

På modulet arbejder vi med 4 hovedtemaer:

 1. Kommunikation og sprog som aktivt ledelsesredskab – lederen som fortolker og formidler
  Vi undersøger, hvordan din identitet som leder og iagttager af den helhed, du er en del, får forskellig betydning afhængigt af valg af kommunikationsforståelse og -anvendelse. Vi fokuserer på dit sprog og dine kommunikationskompetencer, og hvordan det lykkes at fortolke og formidle opgaver, mål og visioner.
 2. Kommunikation og sprog som scener for kompetenceudvikling, dialoger og refleksioner – ledelse af processer – ledelse af selvledere
  Som leder skal du via sprog og kommunikation arbejde med at øge dine medarbejderes selv- og medledelseskompetencer. Vi sætter fokus på de sproglige kompetencer til coachende ledelse og processtyring, så dine medarbejdere kan skabe hensigtsmæssige opgaveløsninger og innovation inden for lovgivningens rammer og de politiske visioner og mål.
 3. Kommunikation og sprog som meningsskabelse og retningsgivende – ledelse af udvikling og forandringsprocesser
  Temaet fokuserer på din særlige rolle i det organisatoriske krydspres – hvordan du som leder via kommunikation kan skabe mening og retning. Vi anlægger en relationel kommunikationsforståelse, hvor kommunikation ses i tæt sammenhæng med det at skabe mening i forskellige fællesskaber.
 4. Kommunikation og sprog som strategi
  Temaet fokuserer på de mange forskellige typer af samtaler og kommunikationsformer i organisationen. Vi fokuserer på dine muligheder for at vælge og klargøre, hvilke typer samtaler, der kan bruges til hvad og hvornår, og hvordan forskellige samtaler giver forskellige roller og positioner til deltagerne.


Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsdage, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave er på maks. 8 sider pr. person.


Pensum

Pensum består af grundbøger samt artikler, ca. 500 sider. Litteratur til hver undervisningsgang fremgår af den lektionsplan, du får, når du tilmelder dig modulet.


Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan blive optaget.


Underviser

Charlotte Eli


Program

Du er velkommen til at kontakte Charlotte Eli for at høre mere om indhold, litteratur og eksamen på modulet. Du kan skrive til Charlotte på mail@charlotteeli.dk eller ringe på 3030 7606.


Undervisning – alle dage kl. 9.00 – 15.00
Fredag d. 27. oktober 2017
Torsdag d. 2. november 2017
Fredag d. 10. november 2017
Fredag d. 17. november 2017


Vejledning
Torsdag d. 23. november 2017


Eksamen
Mandag d. 11. december 2017
Tirsdag d. 12. december 2017


Modulet giver 5 ECTS point


Forplejning

Kaffe, the og vand er inkluderet i prisen.

Det er muligt at tilkøbe frokost til undervisningsdagene. Tilkøb af 4 x frokost kr. 500,- inkl. moms