fbpx
/LUFP – grundmodul
Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Tilmeldingsfrist d. 21. marts 2018

Modulbeskrivelse pdf-format

 

Modulet udbydes i samarbejde med COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

 

Ledere uden formelt personaleansvar

Sammen med PS Videncenter giver COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling dig nu mulighed for at træne og uddanne dig i rollen som “leder uden formelt personaleansvar”.

Modulet henvender sig til dig, som til dagligt oplever at skulle navigere i en gråzone mellem medarbejderrollen og det at være tildelt et større ledelsesansvar på en række områder. Det kan være, at du er teamkoordinator, teamleder, projektleder, faglig konsulent eller på anden vis tovholder med en række koordinerende og derved ofte ledelsesrelaterede opgaver.

Med nye, fleksible organisationsformer og selvstyrende teams i det offentlige er der dukket en række nye stillingsbetegnelser op. Medarbejderroller, der befinder sig i en gråzone mellem at være medarbejder og leder.

Hvordan skaber du din identitet som leder uden formelt personaleansvar? På modulet sætter vi spot på, hvilke ledelsesværdier og -kompetencer du har på det personlige plan, og hvordan du bedst skaber samspil og relationer i din organisation.

I rollen som ’leder uden formelt personaleansvar’ er du tildelt koordinerende og ledelsesrelaterede opgaver, hvor du både er en del af kollegaerne og samtidig tættere på ledelsen. Du udøver – måske uden at du nødvendigvis er opmærksom på det – uformel ledelse i dit daglige arbejde med at motivere og samarbejde med kollegaerne.

At finde sig til rette i den lidt tvetydige rolle anses som en af de vanskeligste ledelsesdiscipliner, da du netop ikke besidder noget formelt ledelsesansvar, men ofte er afhængig af dine kollegaers følgeskab.


Tilrettelæggelse

Forløbet er tilrettelagt som vekselvirkning mellem undervisning, fælles diskussioner og forskellige former for gruppearbejde. I tiden mellem undervisningen er der planlagt studiegruppedage og forskellige typer af hjemmeopgaver med fokus på din daglige praksis.


Indledende spørgeskema

Som katalysator og forberedelse for forløbet beder vi dig besvare et elektronisk spørgeskema om dine daglige udfordringer og ønsker for læringsudbytte på forløbet. Hensigten er at sikre et målrettet forløb, hvor underviser, du og dine medstuderende får indblik i, hvor I som uformelle ledere særligt er udfordret, og hvad I på uddannelsesforløbet hver især ønsker at stille skarpt på.


Indledende gruppesamtaler
I de indledende gruppesamtaler tager vi afsæt i de refleksioner, der opstod under besvarelse af spørgeskemaet. Sammen undersøger vi, hvilke tematikker du og dine medstuderende er optaget af. Vi vil i fællesskab forsøge at skærpe særlige individuelle læringsmål for dig som deltager. Samtalen med dig og dine medstuderende ledes af underviser.


Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan blive optaget.


Underviser

Charlotte Eli


Program

Du er velkommen til at kontakte Charlotte Eli for at høre mere om indhold, litteratur og eksamen. Du kan skrive til Charlotte på mail@charlotteeli.dk eller ringe på 3030 7606.


Undervisning alle dage fra kl. 9.00 – 15.00

Torsdag d. 22. marts
Torsdag d. 12. april
Torsdag d. 3. maj
Torsdag d. 24. maj


Vejledning

Torsdag d. 31. maj


Aflevering

Torsdag d. 14. juni


Eksamen

Onsdag d. 20. juni
Torsdag d. 21. juni


Modulet giver 5 ECTS point

Forløbet bygger på modulet ”Det personlige lederskab” på ”Den Offentlige Lederuddannelse” og kan tages alene eller som en del af en uddannelse på diplomniveau. Samtidig er det muligt at søge midler under ”Den Kommunale Kompetencefond”.


Pris

12.500 kr. ekskl. moms. Beløbet dækker undervisning, materialer og forplejning.


Køb modulet direkte hos COK

Dette modul købes hos COK. Klik her og kom direkte til bestilling og betaling

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
Billetter are no longer available
X
X