Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Det er ikke muligt at tilmelde sig modulet, da undervisningen er startet. Er du interesseret i modulet kontakt os.

Modulbeskrivelse pdf-format

 

Personaleledelse

Modulet skærper din opmærksomhed på og forståelse af samspillet mellem dig som leder og dine medarbejdere.

Du får indsigt og kompetencer til at agere i både de uformelle og formaliserede fora for personaleledelse, som har betydning for relationen mellem din organisation, dig som leder og dine medarbejdere, herunder trivsel, arbejdsmiljø, inddragelse, involvering og dialog med medarbejderne samt anerkendelse, støtte og feedback i forhold til både den enkelte medarbejder og gruppen af medarbejdere.

Du styrker din evne til at organisere og delegere, for derigennem at skabe en optimal ansvars- og opgavefordeling, samtidig med at dine medarbejderes kompetenceudvikling sikres.

Du styrker din indsigt i og evnen til at reflektere over samspil og relationer mellem dig som leder og dine medarbejdere.

Du lærer hvordan der kan arbejdes med motivation, trivsel og kompetenceudvikling i forhold til forskelle i personalegruppen.

Du får indsigt i de psykiske og fysiske konsekvenser af arbejdets vilkår samt din evne til aktivt at gennemføre tiltag, der medvirker til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for dine medarbejdere. Du får styrket din evne til, i dialog med dine medarbejdere, at understøtte kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen inden for de givne mål og rammer.

Du får viden om forskellige personalepolitiske redskaber, herunder forhandling, rekruttering, MUS-samtaler, udviklingsplaner mv.


Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Det skriftlige oplæg er på max. 5 sider pr. person.


Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.


Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.


Underviser

Charlotte Eli


Undervisning alle dage kl. 9.00 – 15.00

Tirsdag d. 9. januar
Tirsdag d. 23. januar 2018
Tirsdag d. 6. februar 2018
Tirsdag d. 27. februar 2018


Vejledning

Fredag d. 2. marts 2018


Opgaveaflevering

Tirsdag d. 13. marts 2018


Eksamen

Mandag d. 19. marts 2018
Tirsdag d. 20. marts 2018


Modulet giver 5 ECTS point


Forplejning

Kaffe, the og vand er inkluderet i prisen.

Det er muligt at tilkøbe frokost til undervisningsdagene. Tilkøb af 4 x frokost kr. 500,- inkl. moms