fbpx
/Speciale/Afgangsprojekt
Indlæser Begivenheder

Speciale/Afgangsprojekt

Fordyb dig i en selvvalgt ledelsesproblemstilling og afslut din Diplomuddannelse i ledelse

Når du har taget dine grundmoduler og 3 valgmoduler (i alt 45 ECTS-point), er du klar til dit speciale/afgangsprojekt.

Afgangsprojektet er et større selvstændigt fordybelsesarbejde, hvor du dykker ned i en selvvalgt problemstilling fra din egen ledelsespraksis. Du indsamler empiri og vælger en række undersøgelsesmetoder. Gennem dine analyser får du blik for, hvordan du kan udvikle din ledelsespraksis og tilegne dig ny viden i samspil med organisationens udvikling.

Du får en dyberegående viden om det felt, du vælger som dit speciale, og du får redskaber til at udvikle din ledelsespraksis og skabe ny viden i samspil med organisationens udvikling.

Undervejs arbejder du selvstændigt og gør brug af din vejleder for at lære mest muligt under arbejdet med dit afgangsprojekt.

Modulbeskrivelse (pdf)

 

Målet er, at du:

  • Viser, at du har viden om og forståelse for teorier og metoder i forhold til egen ledelsesmæssig og organisatorisk praksis og den valgte problemstilling.
  • Viser, at du kan udvælge ledelsesteorier og undersøgelsesmetoder som grundlag for analyse af den valgte problemstilling.
  • Viser, at du kan formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater og ledelsesmæssige beslutninger til relevante interessenter i og uden for organisation.
  • Viser, at du på reflekteret baggrund kan udvikle og begrunde dine valg af løsninger og handlinger for komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger.
  • Viser, at du kan udvikle egen ledelsespraksis og tilegne dig ny viden i samspil med organisationens udvikling.

 

Tilmeldingsfrist
12. oktober 2019
Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

 

Undervisning alle dage fra kl. 8.30 – 15.00
12. november 2019
26. november 2019

 

Vejledning efter aftale

 

Aflevering
30. marts 2020

 

Mundtlig eksamen
15. april 2020
16. april 2020


Modulet giver 15 ECTS-point

 


Modulet udbydes i samarbejde med Center for Diplomledelse/Zealand

Billetter

Unlimited ledige
Specialemodul14.000,00 DKKSpecialemodul