fbpx
/Speciale/Afgangsprojekt
Indlæser Begivenheder

Speciale/Afgangsprojekt

Fordyb dig i en selvvalgt ledelsesproblemstilling og afslut din Diplomuddannelse i ledelse

Når du har taget dine grundmoduler og 3 valgmoduler (i alt 45 ECTS-point), er du klar til dit speciale/afgangsprojekt.

Specialet er et større selvstændigt fordybelsesarbejde, hvor du dykker ned i en selvvalgt problemstilling fra din egen ledelsespraksis. Du indsamler empiri og vælger en række undersøgelsesmetoder. Gennem dine analyser får du blik for, hvordan du kan udvikle din ledelsespraksis og tilegne dig ny viden i samspil med organisationens udvikling.

Du får en dyberegående viden om det felt, du vælger som dit speciale, og du får redskaber til at udvikle din ledelsespraksis og skabe ny viden i samspil med organisationens udvikling.

Undervejs arbejder du selvstændigt og gør brug af din vejleder, for at lære mest muligt under arbejdet med dit speciale.

 

Målet er, at du:

  • Viser, at du har viden om og forståelse for teorier og metoder i forhold til egen ledelsesmæssig og organisatorisk praksis og den valgte problemstilling.
  • Viser, at du kan udvælge ledelsesteorier og undersøgelsesmetoder som grundlag for analyse af den valgte problemstilling.
  • Viser, at du kan formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater og ledelsesmæssige beslutninger til relevante interessenter i og uden for organisation.
  • Viser, at du på reflekteret baggrund kan udvikle og begrunde dine valg af løsninger og handlinger for komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger.
  • Viser, at du kan udvikle egen ledelsespraksis og tilegne dig ny viden i samspil med organisationens udvikling.

 

Modulets opbygning

12. november 2019 kl. 8.30 – 12.00
½ dag med formalia i forhold til udarbejdelse af specialet. Dagen er primært baseret på indlæg fra underviser, Charlotte Eli, med hensyn til den formelle ramme om udarbejdelse af specialet og dialog/spørgsmål fra deltagerne. Dagen afsluttes med en indkredsning af tematik og problemstilling for den enkelte deltager/gruppes påtænkte speciale.

19. november og 26. november 2019 kl. 8.30 – 15.00
2 dages undervisning (til dels repetition fra tidligere moduler) med hensyn til dataindsamling og etablering af empirisk grundlag, brug af teori i forhold til problemløsning og afprøvning i praksis.

Vejledning
Efterfølgende vil der være en skriveperiode, hvor den studerende kan få vejledning. I får mulighed for selv at ønske, hvem der skal være vejleder på jeres speciale. Vejleder fungerer som eksaminator til eksamen, sammen med ekstern censor.

Arbejdsformen baserer sig i al væsentlighed på den studerendes selvstændige indsats og arbejde i forhold til udarbejdelse af specialet. Vejledningsdelen støtter den studerende i denne tilgang. Ved specialemodulet gælder det forhold, at den studerende skal demonstrere vidensbrug – at anvende teorier/metoder i forhold til egen organisatorisk og ledelsesmæssige praksis, gerne inkl. brug af teorier/metoder fra forudgående moduler og ved afprøvning i praksis for dermed at vise det selvstændige ved anvendelsen.

Skema
Når vi har registreret din tilmelding, modtager du et skema fra vores administrative samarbejdspartner Zealand, Erhvervsakademi Sjælland. I skemaet skal du blandt andet beskrive hvilke tematikker du vil fordybe dig i i dit speciale.

Tilmeldingsfrist
12. oktober 2019
Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

 

Program

Undervisning
12. november 2019 kl. 8.30 – 12.00
19. november 2019 kl. 8.30 – 15.00
26. november 2019 kl. 8.30 – 15.00

Vejledning efter aftale

Aflevering
30. marts 2020

Mundtlig eksamen
15. april 2020
16. april 2020


Modulet giver 15 ECTS-point

 


Modulet udbydes i samarbejde med Center for Diplomledelse/Zealand

Billetter

Ubegrænset ledige
Specialemodul14.000,00 DKKSpecialemodul