Forretningsbetingelser PS Videnscenter

UDBYDER:

PS Videnscenter
CVR-nr.: 40 39 05 02
Højvang 5
4300 Holbæk

TILMELDING KURSER

Tilmelding til kurser på PS Videnscenter sker via www.psvidenscenter.dk.
Tilmelding via begivenheder på PS Videnscenters facebookside er ikke at betragte som bindende tilmelding.
Ved et begrænset antal pladser, sker tilmelding ud fra princippet om ”først til mølle”.
Alle tilmeldinger bekræftes via e-mail, når tilmeldingen er endelig gennemført. 

BOOKING AF KURSUS- OG MØDELOKALER:

Booking af kursus- og mødelokaler sker via mail til kontakt@psvidenscenter.dk eller på telefon 93 30 30 93.
Alle bookinger af kursus- og mødelokaler bekræftes via e-mail. 

VED OVERTEGNING AF KURSER:

Hvis der ikke er plads på det kursus, man ønsker at deltage i, grundet et begrænset antal pladser, tilbydes der plads på det førstkommende kursus med ledige pladser inden for samme emne. 

AFLYSNING:

PS Videnscenter forbeholder sig retten til at aflyse eller udskyde et kursus ved for få tilmeldinger eller ved force majeure (herunder, men ikke begrænset til, krig, terrortrussel, strøm- eller it-nedbrud sygdomsepidemi eller usædvanlige vejrforhold).

I tilfælde af aflysning som følge af force majeure vil PS Videnscenter tilbagebetale den del af tilmeldingsafgiften, som ikke allerede er forbrugt på at afholde udgifter forbundet med planlægning og afvikling.

AFMELDING KURSER ELLER KURSUS- OG MØDELOKALER:

Hos PS Videnscenter har vi stor forståelse for, at det kan være nødvendigt at ændre datoer og andre praktiske forhold omkring et arrangement. Vi har faste afbestillingsregler, men er også klar til en dialog omkring de ændringer, der kommer.

Afmelding af bookede kurser samt kursus- og mødelokaler skal ske skriftlig til kontakt@psvidenscenter.dk. Ved afmelding af kurser eller kursus- og mødelokaler gælder følgende betingelser:

Kurser:

Er man forhindret i at deltage, er man velkommen til at give sin plads til en anden. Dette meddeles via mail til PS Videnscenter, eller til underviseren på det pågældende forløb.

  • Ved afmelding efter tilmeldingsfrist betales det fulde deltagergebyr.

Ved længerevarende uddannelsesforløb, eller forløb med særlige adgangskrav, kan der være særlige regler omkring videregivelse af en deltagerplads.

Tilmelding er bindende efter fristens udløb.

Kursus- og mødelokaler:

Ved afbestilling mindre end 30 dage før arrangementets afholdelse betales lokalelejen 100%.

  • Mindre ændringer af deltagerantallet kan ske indtil 4 hverdage før arrangementets afholdelse.
  • PS Videnscenter forbeholder sig ret til at opkræve depositum. Betalingsbetingelserne i den forbindelse er 8 dage netto.

PRIS/FAKTURA:

Alle priser på www.psvidenscenter.dk er i danske kroner.

Betaling for kurser samt for leje af kursus- og mødelokaler sker via bankoverførsel til følgende:

Registreringsnummer: 0520
Kontonummer: 0000535028

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra modtagelse af endelig bekræftelse på deltagelse i kursus eller booking af kursus- eller mødelokale.

MOMS:

Samtlige priser for kurser og leje af kursus- og mødelokaler ved PS Videnscenter er inklusiv moms.

FOTOGRAFERING:

Ved tilmelding til og deltagelse på et kursus eller foredrag på PS Videnscenter accepterer man, at PS Videnscenter har de fulde rettigheder til billeder taget på kurset.

Ligeledes accepterer man, at PS Videnscenter har brugsretten til at anvende billeder, som kursusdeltagere har delt på PS Videnscenters facebookside.

Billeder må offentliggøres på PS Videnscenters officielle medider (facebook og hjemmeside) efterfølgende jf. persondataloven § 6, stk. 1.

Såfremt man ikke ønsker at optræde på et billede, skal man rette henvendelse til fotografen i forbindelse med fotograferingen.

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER:

PS Videnscenter tager forbehold for ændringer af tid, sted, underviser, indhold, pris samt eventuelle trykfejl.

OPYSNINGER OM KLAGEMULIGHEDER:

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt ved PS Videnscenter kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Dette kan også ske via hjemmesiden www.forbrug.dk.

OPBEVARING AF PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER:

PS Videnscenter opbevarer personfølsomme oplysninger, som er videregivet til PS Videnscenter i forbindelse med tilmelding til kurser og lignende.

PS Videnscenter opbevarer personfølsomme oplysninger forsvarligt, og giver kun adgang til data for personer med relevante arbejdsopgaver.

Når PS Videnscenter ikke har behov for de personfølsomme oplysninger længere, bliver de slettet.

Privatlivs- og cookiepolitik

Holbæk, den 7. marts 2016