Har du ønsker og ideer til kurser eller andre aktiviteter?

Her på siden kan du vise din interesse for kurser, uddannelser og aktiviteter, der endnu ikke er fastsat dato på.

Du har også mulighed for at komme med et forslag til et kursus, uddannelse eller foredrag. Send dit forslag til os. Vi vil derefter oprette kurset her på siden, så andre kan vise deres interesse og vi kan få samlet et “hold”.

Det kan også være, at du ønsker at dele dine viden og tilbyde et kursus, så kan dette også komme på portalen.

 

JEG HAR ET FORSLAG

Har du en ide til os?

Har du en god idé til f.eks et kursus eller et spændende foredrag – så vil vi meget gerne høre om det…

JEG HAR ET FORSLAG
JEG ER INTERESSERET

Ledelse og coaching - Valgmodul

Ledelse og coaching / Diplomuddannelse i ledelse – valgmodul.

Som coachende leder sætter du rammerne for, at dine medarbejders kompetencer udvikles og optimeres til gavn for organisationen.

På dette valgmodul får du både teoretisk og praktisk indsigt i coaching og facilitering, der kan styrke samarbejdsrelationer og læring i organisationen.

JEG ER INTERESSERET
JEG ER INTERESSERET

Det personlige lederskab - Grundmodul 1

Lederkommunikation / Diplomuddannelse i ledelse – obligatorisk modul.

På modulet lægger vi vægt på lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til dine egne ledelsesmæssige udfordringer. Det er disse kompetencer, der gør det muligt for dig som leder at reflektere og udvikle dit lederskab med et strategisk og helhedsorienteret sigte.

I undervisningen inddrager vi problemstillinger og erfaringer fra de studerendes egen organisation for at give stof til refleksion, og for at skabe en forankring af læring og udvikling i egen praksis.

JEG ER INTERESSERET
JEG ER INTERESSERET

Det personlige lederskab - Grundmodul 2

Professionelt lederskab / Diplomuddannelse i ledelse – obligatorisk modul

Det professionelle lederskab ses i forhold til historiske ledelsesteorier, identitetsforståelser, professionelle etikker og din egen praksis. Vi ser på, hvilken betydning valg og fravalg af forskellige perspektiver har i forhold til din egen ledelsespraksis og -identitet.

Vi lægger op til, at dine egne organisatoriske problemstillinger inddrages i undervisningen, og det er målet, at du i løbet af dette modul:

  •  Kan identificere og reflektere over dine egne perspektiver på det professionelle lederskab og forstå de forskellige betydninger for sammenhængen mellem ledelsesidentitet, ledelsesetik og dine egne ledelsesmæssige udfordringer
  • Tilegner dig teoretiske og praktiske kompetencer og viden til at træffe beslutninger og handle i forhold til en mangfoldighed af positioner og en stadigt stigende organisatorisk kompleksitet
  • Tilegner dig kompetencer til håndtering og udvikling af strategier for eget professionelle lederskab og egen praksis
JEG ER INTERESSERET
JEG ER INTERESSERET

Ledelse og medarbejdere - Grundmodul 1

Den professionelle relation / Diplomuddannelse i ledelse – obligatorisk modul

Hvorfor er samarbejdet på arbejdspladsen til tider så udfordrende? Og hvorfor går det andre gange op i en højere enhed?

Du får på modulet “Den professionelle relation” indsigt i samarbejdsprocesser på arbejdspladsen, og får skærpet dit fokus på, hvordan du bedst kan lede i krydsfeltet af dynamiske relationer.

JEG ER INTERESSERET
JEG ER INTERESSERET

Ledelse og medarbejdere - Grundmodul 2

Læring og kompetenceudvikling / Diplomuddannelse i ledelse – obligatorisk modul

Du bliver med dette fag fortrolig med forskellige ledelsesværktøjer, så du kan udfylde rollen som en central medspiller i forhold til dine medarbejderes personlige og faglige udvikling. Du lære hvordan medarbejdere kan motiveres gennem fokus på læring, kommunikation og kompetenceudvikling.

JEG ER INTERESSERET
JEG ER INTERESSERET

Grundlæggende viden om ADHD

Kurset vil give deltagerne en grundlæggende viden om og forståelse af den adfærd, der opstår som følge af ADHD.

JEG ER INTERESSERET
JEG ER INTERESSERET

Grundlæggende Autisme forståelse

Kurset vil give deltagerne en grundlæggende viden om og forståelse af den adfærd, der opstår som følge af Autisme

JEG ER INTERESSERET
JEG ER INTERESSERET

KRAP: Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

Med et hold på min. 15 kan vi hjemkøbe kursus eller kursusrække med fokus på KRAP

JEG ER INTERESSERET
JEG ER INTERESSERET

Udbud - hvad er det juridiske og hvad er det faglige?

Om udbud på det sociale område.

Vi samler eksperter som ved mere om Udbud, finder muligheder og ideer til hvordan og hvorfor vi skal byde ind på de udbud der udbydes.

JEG ER INTERESSERET