Se vores udbud af moduler på Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse

1. januar 2019 trådte en ny studieordning på lederdiplomuddannelsen i kraft. Den nye studieordning betyder, at de hidtidige grundmoduler af 5 ECTS-point lægges sammen til moduler af 10 ECTS-point.

1. januar 2019 består lederuddannelsen af 3 obligatoriske grundmoduler af 10 ECTS-point og 3 valgmoduler af tilsammen 15 ECTS-point samt 1 specialemodul af 15 ECTS-point.

I skemaet kan du se uddannelsens struktur efter 1. januar 2019 og hvilke “gamle” moduler der lægges sammen til 3 nye grundmoduler.

Har du spørgsmål så ring 9330 3093 eller skriv til kontakt@psvidenscenter.dk

Eksamen
Alle modulerne afsluttes med en eksamen. Vores fokus er den praksisnære uddannelse, derfor opfordrer vi til, at alle eksamensopgaver, både mundtlige og skriftlige, tager afsæt i en konkret ledelsesudfordring fra din dagligdag.

Modulernes rækkefølge

Du kan tage modulerne i den rækkefølge der passer dig. Uddannelsen i sin helhed skal gennemføres inden for 6 år.

Diplomuddannelsens opbygning

Moduler før og efter 1. januar 2019

Modulerne udbydes i samarbejde med Center for Diplomledelse/Zealand