Se vores udbud af moduler på Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse består af 3 obligatoriske grundmoduler af 10 ECTS-point og 3 valgmoduler af tilsammen 15 ECTS-point samt 1 specialemodul af 15 ECTS-point. En samlet Diplomuddannelse i ledelse svarer til 60 ECTS-point.

Du kan tage modulerne i den rækkefølge der passer dig. Uddannelsen i sin helhed skal gennemføres inden for 6 år. Alle moduler kan tages individuelt og uden krav om at tage hele uddannelsen.

Det vil være en fordel, hvis du har ledelsesfunktioner eller -opgaver under uddannelsen. På den måde vil dit uddannelsesforløb være tæt relateret til din jobsituation.

Eksamen
Alle modulerne afsluttes med en eksamen. Vores fokus er den praksisnære uddannelse, derfor opfordrer vi til, at alle eksamensopgaver, både mundtlige og skriftlige, tager afsæt i en konkret ledelsesudfordring fra din dagligdag.

Moduler fra andre uddannelsesinstitutioner
Hvis du har diplommoduler fra andre uddannelsesinstitutioner, kan du stadig tilmelde dig moduler hos PS Videnscenter/Zealand. Har du brug for studievejledning i forbindelse med din tilmelding til de enkelte moduler, så kontakt vores samarbejdspartner Zealand, studiesekretær Camilla Czuba, cacz@zealand.dk, tlf. 9134 6653

Du kan også kontakte PS Videnscenter direkte: Mette Dalum, tlf. 9330 3093, md@psvidenscenter.dk

Adgangskrav på Diplomuddannelsen i ledelse

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller
  • akademiuddannelse gennemført som reguleret forløb eller
  • mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse
Ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene, kan ansøge om et adgangsbevis via en realkompetencevurdering.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en realkompetencevurderinger eller om du har uddannelse, erhvervserfaring nok til at begynde på diplomuddannelsen i ledelse, kan du kontakte vores samarbejdspartner Zealand, studiesekretær Camilla Czuba, cacz@zealand.dk, tlf. 9134 6653

Ny forsøgsordning pr. 1. august 2019
Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Du har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse.
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
  3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Hvordan foregår tilmelding og optagelsen
Når PS Videnscenter har registreret din tilmelding, modtager du et velkomstbrev. I velkomstbrevet får du en række praktiske informationer og en beskrivelse af, hvilke dokumenter du skal indsende for at blive optaget.

Diplomuddannelsens opbygning

Modulerne udbydes i samarbejde med Zealand/Center for Diplomledelse