Privatlivs- og cookiepolitik

PRIVATLIVS- og COOKIEPOLITIK

Privatlivspolitik

PS Videnscenter er som dataansvarlig forpligtet til, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 13, at give dig en rĂŚkke oplysninger i forbindelse med, at PS Videnscenter behandler personoplysninger om dig.

1) DATAANSVARLIG
PS Videnscenter er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

Kontaktoplysninger:
PS Videnscenter v/PS Brandt ApS
CVR-nr.: 35 86 04 95

Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger:

Stian Brandt
Telefon: 41 40 37 05
Mail: sb@lykkegard.dk

2) BEHANDLINGSFORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNDLAG

Kundeoplysninger:
Hvis du er kunde hos os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn eller navn pĂĽ relevant kontaktperson
– Adresse
– E-mail
– Telefonnummer og mobilnummer
– Ordrehistorik
– Faktura- og betalingshistorik
– Evt. rykkerskrivelser og informationer om inkassobehandling

Formület med vores behandling af oplysningerne er etablering og gennemførelse af kundeaftaler, fakturering til kunder, betaling og eventuel inkassoprocedure.

Grundlaget for vores behandling af kundeoplysninger er følgende:

– Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller hĂĽndtering forud for en aftale pĂĽ den registreredes anmodning

– Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse

Leverandøroplysninger:
Hvis du er leverandør til os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn eller navn pĂĽ relevant kontaktperson
– Adresse
– E-mail
– Telefonnummer og mobilnummer

Formület med vores behandling af oplysningerne er etablering og gennemførelse af leverandøraftaler.

Grundlaget for vores behandling af leverandøroplysninger er følgende:

– Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller hĂĽndtering forud for en aftale pĂĽ den registreredes anmodning

– Nødvendighed for overholdelse af retlig forpligtelse

Oplysninger om jobansøgere:
Hvis du ønsker at søge en stilling ved os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn
– Adresse
– E-mail
– Telefonnummer og mobilnummer
– Ansøgning
– CV
– Uddannelsespapirer
– Billede
– Øvrige bilag, med personoplysninger, der vedlĂŚgges ansøgningen

Formület med vores behandling af oplysningerne er hündtering og vurdering af indkomne ansøgninger i forbindelse med stillingsopslag samt hündtering, vurdering og eventuel opbevaring af uopfordrede ansøgninger.

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

– Opfyldelse af en aftale med den registrerede, eller gennemførsler forud for en aftale pĂĽ den registreredes anmodning

– Samtykke (i det omfang ansøgningen ønskes gemt i ĂŠt ĂĽr)

Modtagere af nyhedsbrev
Hvis du modtager vores nyhedsbrev, behandler vi følgende oplysninger om dig:

– Navn (nyhedsbrev)
– Mailadresse (nyhedsbrev)

Formület med vores behandling af oplysningerne er markedsføring.

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

– Samtykke

Besøgende pü hjemmeside

Hvis du besøger vores hjemmeside behandler vi følgende oplysninger om dig:

– IP-adresse

Formület med vores behandling af oplysningerne er analyse af besøgende pü vores hjemmeside (der henvises til vores cookiepolitik der findes i bunden af denne side).

Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er følgende:

– Samtykke

3) VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
I det omfang, der er et formĂĽl hermed, videregives de personoplysninger, vi indsamler om dig, til tredjemand.

Kunde- og leverandøroplysninger videregives i det omfang, der er krav herom, til vores eksterne revisor, eksternt bogføringsprogram og til SKAT.

Herudover anvender vi eksterne databehandlere til IT- og systemadministration.

Vi har indhentet databehandleraftaler med alle databehandlere, der sikrer, at al behandling af personoplysninger ved vores databehandlere sker i overensstemmelse med gĂŚldende regler samt i henhold til de minimumskrav, vi har opsat til tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I det omfang dine oplysninger videregives til serviceudbydere uden for EU, sikrer vi os, at der er det nødvendige overførselsgrundlag.

4) SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi sletter alle personoplysninger, nĂĽr vi ikke lĂŚngere har et formĂĽl med at behandle oplysningerne, eller nĂĽr du tilbagekalder dit samtykke.

Alt regnskabsmateriale opbevares, jf. bogføringsloven, i 5 ür fra udgangen af det regnskabsür, materialet vedrører.

Uopfordrede ansøgninger, vi har füet samtykke til at gemme, slettes efter 1 ür fra modtagelsen.

Øvrige oplysninger, vi har füet samtykke til at gemme, slettes nür samtykket tilbagekaldes, eller der ikke lÌngere er et formül med opbevaringen.

5) FORTROLIGHED
Alle vores medarbejdere er instrueret i, at alle personoplysninger, vi behandler, hĂĽndteres med fuld fortrolighed.

6) DINE RETTIGHEDER
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en rĂŚkke rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Lykkegard pr. mail pü *(mailadresse).

Du har følgende rettigheder:

– Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at fĂĽ indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

– Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at fĂĽ urigtige oplysninger om dig selv rettet.

– Ret til sletning. I sĂŚrlige tilfĂŚlde har du ret til at fĂĽ slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletningsforpligtelse indtrĂŚffer.

– Ret til begrĂŚnsning af behandling. Du har visse tilfĂŚlde ret til at fĂĽ behandlingen af dine personoplysninger begrĂŚnset. Hvis du har ret til at fĂĽ begrĂŚnset behandlingen, mĂĽ vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik pĂĽ at retskrav kan fastlĂŚgges, gøres gĂŚldende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

– Ret til indsigelse. Du har i visse tilfĂŚlde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

– Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfĂŚlde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlĂŚsbart format samt at fĂĽ overført disse personoplysninger fra ĂŠn dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan lĂŚse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes pĂĽ www.datatilsynet.dk.

7) KLAGE TIL DATATILSYNET
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den mĂĽde, vi behandler dine personoplysninger pĂĽ. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger pĂĽ www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik

1) HVAD ER EN COOKIE?
En cookie er en datafil, som den hjemmeside, du besøger, gemmer pü din computer, tablet eller smartphone, nür du besøger en hjemmeside. Formület er at genkende it-udstyret og dermed observere, din fÌrd pü hjemmesiden. Ofte gemmes der ogsü cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden (tredjeparts-cookies). Det kan vÌre cookies med almindeligt indhold men ogsü analysevÌrktøjer og indlejrede kommentarfelter.

2) VORES ANVENDELSE AF COOKIES
Den eneste cookie vi anvender er for at huske dit ja/nej i cookiemeddelelsen. Oplysningerne gemmes i en uge.

3) AFVISNING ELLER SLETNING AF COOKIES
Du kan finde en vejledning her http://minecookies.org/cookiehandtering/ til, hvordan du afviser eller sletter cookies fra din browser.