Forplejning
Dækker over forplejning på 4 undervisningsdage
kr. 500,- inkl moms