Temadag om nænsom nødværge
D. 01.06.2017
kl. 09.00-16.00
pris kr. 1395,- inkl moms