Psykologiske processer i grupper – hvordan skaber vi gode gruppeforløb for psykisk sårbare mennesker?
D. 25.10.2018 kl 9-16