Temadag om KRAP: Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik d. 22.08.2017