Diplomuddannelsen i ledelse

Ledelse og coaching – valgmodul

19. august - 21. oktober

Forandringsledelse – valgmodul

30. september - 17. december

Projektledelse – valgmodul

20. oktober - 1. december

Faglig ledelse – valgmodul

1. januar 2021 - 1. april 2021

Afgangsprojekt/specialemodul

16. august 2021 - 28. januar 2022

De studerende på lederuddannelsen har ordet

Jeg har fået en teoretisk forståelsesramme, som betyder, at jeg kan se på min praksis på en ny måde.
Undervisningen har gjort mig bevidst om de forskellige positioner, jeg kan se mig selv og min organisation ud fra.

Line Engelbrecht Kamp, Lærer, Skolen på Kasernevej 73, Holbæk

Jeg er rigtig glad for at være en del af et spændende og inspirerende læringsmiljø, og at det er muligt at tage en lederuddannelse på det her niveau i Holbæk.
Det er længe siden, jeg sidst har læst, men nu er jeg kommet i gear og er klar til at tage de to næste moduler.

Lars Bech, fungerende enhedsleder, Kriminalforsorgen

Koblingen mellem teori og praksis er en stor styrke og gør faget super relevant.
Jeg kan omsætte det, jeg har lært, direkte i min hverdag, fordi undervisningen tager afsæt i den virkelighed vi kommer fra.
Charlotte Eli er en dygtig og inspirerende underviser. Det er et rart miljø, og jeg har lært meget.
Jeg har mødt stor forståelse for min dagligdag og mit behov for fleksibilitet.

Thea Teglbjærg, leder af et socialpædagogisk opholdssted

Forskellige spørgeteknikker har hjulpet mig til at få sat fokus på det, der er vigtigt. Jeg har fået redskaber til at tale om problemet og ikke trække en masse personligt med ind i det.
Jeg har lært, hvad det er for betingelser, der skal være til stede, for at opnå bedre og hurtigere succes med forandringerne.

Ruben Kamp, skoleleder
Læs om Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse

Uddannelsen består af 3 obligatoriske grundmoduler af 10-ECTS point og 3 valgmoduler af tilsammen 15-ECTS point samt 1 specialemodul af 15 ECTS-point.

Uddannelsen i sin helhed skal gennemføres inden for 6 år.

Eksamen
Alle modulerne afsluttes med en eksamen.
Vores fokus er den praksisnære uddannelse, derfor opfordrer vi til, at alle eksamensopgaver, både mundtlige og skriftlige, tager afsæt i en konkret ledelsesudfordring fra din dagligdag.

Modulernes rækkefølge

Du kan tage modulerne i den rækkefølge der passer dig.

Har du spørgsmål så ring 93 30 30 93 eller skriv til kontakt@psvidenscenter.dk

Diplomuddannelsens opbygning

Modulerne udbydes i samarbejde med Center for Diplomledelse/Zealand.

Vi skræddersyr uddannelsesforløb, så de passer til deltagernes behov.

Vi står til rådighed for nærmere information på tlf. 9330 3093 eller via mail kontakt@videnscenter.dk