Diplomuddannelsen i ledelse

PS Videnscenter ophører med at udbyde Diplomuddannelsen i ledelse med udgangen af det igangværende semester – juni 2020.

Vores samarbejdspartner, Zealand/Sjællands Erhvervsakademi, arbejder på at fortsætte med at udbyde diplomuddannelsen i Holbæk. For information om udbud og moduler henviser vi til Zealands hjemmeside.

Diplomuddannelsen i ledelse

Uddannelsen består af 3 obligatoriske grundmoduler af 10-ECTS point og 3 valgmoduler af tilsammen 15-ECTS point samt 1 specialemodul af 15 ECTS-point.

Uddannelsen i sin helhed skal gennemføres inden for 6 år. Du kan tage modulerne i den rækkefølge der passer dig. Alle modulerne afsluttes med en eksamen.

Diplomuddannelsens opbygning