Priser pr. 1/8 2020

Modul Navn Pris i DKK
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring 14.000,-
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling 14.000,-
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse 14.000,-
Valgfrie moduler Pr. modul 7.500,-
Afsluttende modul Afgangsprojekt 15.000,-

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, forbeholder vi os ret til at viderefakturere evt. tabt taksametertilskud (ca. 5.000 kr.) udover studiegebyret.
Priserne er eksklusiv bøger.